• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12605 ศธ0602/6868 2024-05-27 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดว่าที่นักบัญชีแห่งยุคดิจิทัล รก.ผอ.เชิดวงศ์ มอบฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาการบัญชี
12604 211/2567 2024-05-27 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 รก.ผอ.
12235 0644 2024-03-25 หนังสือราชการภายนอก การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารไม่ส่งเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอปล่อยพัฒนากิจกรรมกูวีระวิทย์ ผอ ฝ่ายพัฒนาฯ ครูวีระวิทย์
12234 0646 2024-03-25 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งคำสั่ง ผอ รอง 4 ฝ่าย
12233 2024-03-25 หนังสือราชการภายนอก 0465 ส่งคำเน่าคำสั่งการย้ายข้าราชการ ผอ รอง 4 ฝ่าย
12232 2024-03-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่ ผอ รอง 4 ฝ่าย
12231 2024-03-25 หนังสือราชการภายนอก 0643 ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนวิทยากร ผอ. ฝ่ายวิชาการ
12150 2024-03-12 หนังสือราชการภายนอก test
12107 0503 2024-03-04 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ ผอ. ฝ่ายวิชาการ
12106 ลพ0029.2/ว0415 2024-03-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน ผอ. มอบฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานแนะแนว
12105 ศธ0601/3048 2024-03-04 หนังสือราชการภายนอก การชะลอชำระหนี้และการฟ้องร้องบังคับคดีครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผอ. มอบฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานบุคลากรงานการเงิน
12073 0466 2024-02-29 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผอ. มอบรอบฝ่ายแผนงาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ
12072 0471 2024-02-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ผอ. มอบฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร
12071 0470 2024-02-29 หนังสือราชการภายนอก การประกวดนางฟ้าจำแลงดวงดีตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินอำเภอป่าซาง ผอ. แจ้งรอง
12064 0458 2024-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ผอ. มอบฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัย
12063 0456 2024-02-28 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันจัดการหนี้สิน ผอ. มอบฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานบุคลากรประชาสัมพันธ์
12062 0453 2024-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดจังหวัดลำพูน ผอ. มอบฝ่ายวิชาการ
12061 0459 2024-02-28 หนังสือราชการภายนอก การประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 9 ผอ. มอบฝ่ายพัฒนาการศึกษา หัวหน้างานกิจกรรม
12060 2024-02-28 หนังสือราชการภายนอก test
12059 2024-02-28 หนังสือราชการภายนอก 444 444 444

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ::